Dla kogo studnia głębinowa

Studnia głębinowa to bardzo przydatna inwestycja. Sprawdzi się na pewno w niektórych miejscowościach, wsiach, nowych osiedlach, gdzie nie została poprowadzona sieć wodociągowa, ale również w momencie, gdy lokalne wodociągi zapewniają dopływ wody ze swojego przedsiębiorstwa i to całkiem dobrej jakości. W pierwszym przypadku studnia jest raczej niezbędna, gdyż nie ma możliwości, aby normalnie funkcjonować bez wody i bez znaczenia, czy jest to budynek mieszkalny, obiekt usługowy, czy jakakolwiek działalność gospodarcza. Muszą być zapewnione warunki higieniczne i możliwość przygotowania posiłków. W drugim przypadku chodzi o oszczędności na poborze wody, w końcu za wodę ze studni nie ponosi się żadnych kosztów.

Montaż instalacji doprowadzającej wodę ze studni do domu

zbiornik hydroforowy

Po ustaleniu miejsca zalegania wody pod ziemią, wywierceniu studni, wykonaniu odpowiedniej izolacji można przystąpić do ostatniego etapu prac związanych z działaniem całej instalacji. Doprowadzając wodę ze studni do obiektu niezbędna jest oczywiście pompa głębinowa, umieszczona w studni i zanurzona w wodzie, połączona z rurą tłoczną, którą woda będzie płynąc w dalsze części. Ze względu na umiejscowienie pompy w studni, nie ma problemu z uciążliwym hałasem. W celu zapewnienia stabilnego ciśnienia wody w budynku można zamontować zbiornik hydroforowy o odpowiedniej wielkości. Zbiornik hydroforowy może służyć również do gromadzenia wody, co będzie przyczyniać się do zwiększenia objętości instalacji. Dzięki temu pompa będzie nieco odciążona, umożliwiając pracę w większych odstępach czasu, co wpłynie na jej dłuższą żywotność. Następnie woda trafia bezpośrednio do punktów czerpalnych, które wcześniej zostały zaprojektowane lub w przypadku istniejącej instalacji już wykonane. Zbiornik hydroforowy sprawdzi się też świetnie w przypadku prac ogrodniczych, montując z niego osobne wyjście i zawór czerpalny. W całej instalacji nie może oczywiście zabraknąć zaworów zwrotnych, odcinających i bezpieczeństwa. Do dodatkowych elementów należy czujnik poziomu wody i manometr.

Jakość wody

Ważne, aby materiały, z jakiego wykonane są wszystkie rury, zbiornik hydroforowy wewnątrz były dobrej jakości i bezpieczne dla zdrowia, ponieważ mają bezpośredni kontakt z wodą, która będzie m.in spożywana. Po wywierceniu studni należy sprawdzić jej jakość, wykonując zalecane badania laboratoryjne. Jeżeli woda jest odpowiedniej jakości i jej parametry nie mają odchyleń od normy, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń uzdatniających wodę.