Kim jest doradca podatkowy

Doradca prawny to w Polsce dość młody zawód, który pojawił się wraz z wprowadzeniem do kraju gospodarki rynkowej. Oficjalnie został wpisany do rejestru zawodów dopiero w 1997 roku. Profesja ta jest bardzo potrzebna wszędzie tam, gdzie istnieją firmy, a przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w prowadzeniu biznesu.

Zawód regulowany

Doradztwo podatkowe we Wrocławiu

Doradca to specyficzny zawód, którego wykonywanie zostało określone przepisami. Istnieją pewne warunki wykonywania takiej profesji, które są opisane w ustawie z lipca 1996 roku. Jest to zatem tzw. zawód regulowany. W ustawie znajdują się również dokładne zasady funkcjonowania samorządu doradców oraz ich organizacji. Każdy zawód, który jest w ten sposób regulowany jest zaliczany do tzw. zawodów zaufania publicznego.

Doradztwo w Polsce

Doradztwo podatkowe we Wrocławiu istnieje niemal od początku pojawienia się zapotrzebowania na tego typu usługi, czyli od ponad dwóch dekad. Dynamiczny rozwój rynku sprawił, że w Polsce zaczęły pojawiać się kolejne firmy, zwłaszcza w latach 90' ubiegłego wieku. Z początku biura specjalizujące się w doradztwie funkcjonowały tylko w dużych miastach, ale z czasem otwierały się również w niewielkich miejscowościach.

Działalność

Czynności dotyczące usług są ściśle określone przez przepisy, o czym była już mowa powyżej. Dlatego doradztwo podatkowe we Wrocławiu nie będzie różnić się od tego, z jakim spotkamy się w innym punkcie kraju - wszystkie biura wykonują swoją pracę podobnie. Czym zatem dokładnie zajmuje się doradca?

Zakres obowiązków doradcy podatkowego:

-udzielanie płatnikom, inkasentom, podatnikom porad, wyjaśnień i opinii dotyczących zakresu ich obowiązków pod kątem podatkowym,

-sporządzanie w ich imieniu ksiąg podatkowych lub innych wymaganych ewidencji, które są następnie wykorzystywane do celów podatkowych. Doradca zapewnia również pomoc w tym zakresie,

-doradca może sporządzać dla swojego klienta deklaracje podatkowe lub udzielać pomocy przy tego typu dokumentach. Pod pojęciem deklaracji rozumiemy informacje, zeznania, informacje,wykazy lub inne dokumenty, które podatnik ma obowiązek złożyć w odpowiednim miejscu i terminie.

Kto wykonuje zawód

Doradcą podatkowym może zostać osoba fizyczna, która jest wpisana na listę doradców; adwokat, radca prawny lub biegli rewidenci. Doradca przygotowuje zeznania i deklaracje podatkowe, pomaga swoim klientom wykorzystać wszystkie możliwe ulgi, o których przedsiębiorca nawet może nie wiedzieć, a także opracowuje dla niego najkorzystniejsze sposoby prowadzenia rozliczeń podatkowych