Transport ładunków ponadgabarytowych

Określenie przewozu ładunków ponadnormatywnych polega na transporcie towarów drogą lądową lub morską, które swoją masą i wielkością przekraczają określone normy. Obejmuje on ładunki przekraczające wartości: - 2,5 m szerokości, - 16,5 lub 18,5 m długości (naczepa lub przyczepa), - 4 m wysokości, - 42 t masy.

Organizacja transportu

Tego rodzaju przewóz wymaga odpowiedniego planowania. Należy przygotować zarys trasy, dobrać odpowiedni środek transportu, bezpieczeństwo przejazdu i zadbać na czas przejazdu o właściwy stan infrastruktury. W etapie planowania biorą udział eksperci w zakresie logistyki. Następnym krokiem podejmowanym przed rozpoczęciem transportu ładunków nienormatywnych jest zorganizowanie dokumentacji i zezwoleń.

Uwarunkowania prawne

transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy wymaga przede wszystkim odpowiednich zezwoleń. Szczegóły tego rodzaju przewozów określa prawo o ruchu drogowym. Zawiera ono siedem kategorii zezwoleń, parametry pojazdu nienormatywnego, drogi, po których może się poruszać tabor, termin ważności zezwolenia i opłaty z nim związane. Posiadanie wspomnianego zezwolenia jest warunkiem koniecznym do tego, aby podjąć się transportu ponadnormatywnego.po drogach publicznych. Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi transportu międzynarodowego, to musi posiadać zezwolenie z każdego państwa, przez które przewozi ładunek. W odpowiednich krajach zajmują się tym różne jednostki administracyjne. W Polsce wydawaniem odpowiednich dokumentów zajmują się generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub naczelnik Urzędu Celnego w zależności od kategorii zezwolenia. Organ wydaje decyzję o możliwości świadczenia usług transportu ponadgabarytowego w ciągu czternastu dni. W innych krajach czas oczekiwania jest bardzo podobny. Przez te wymogi, należy nawiązać kontakt z firmą transportową już kilka tygodni przed rozpoczęciem planowanego przewozu międzynarodowego. We wniosku o przewóz ładunków należy podać dane wnioskodawcy, dane przewoźnika, dane nadawcy, termin transportu, parametry środka transportu, dokładną datę przejazdu przez odpowiednie państwo.

Rodzaje przewożonych ładunków

Różnorodność ładunków ogranicza tylko i wyłącznie flota posiadana przez przewoźnika. Przedsiębiorstwo trudniące się przewozami ładunków nienormatywnych może przewozić: - ciężki sprzęt drogowy, budowlany, górniczy, - maszyny rolnicze, - elektrownie wiatrowe i inne komponenty z branży energetycznej, - urządzenia przemysłowe, - zbiorniki, - hale i magazyny, - konstrukcje stalowe, - części infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć tutaj https://www.transonline.pl/transport-ponadgabarytowy/