MonitorStrony.pl to nowy startup, który realizujący koncepcję zautomatyzowanego audytu stron internetowych. Projekt zakłada opracowanie, wdrożenie i funkcjonowanie na rynku e-usług, które dotyczą: - SEO (ang. Search engine optimization), czyli działań zmierzających do osiągnięcia przez daną stronę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek internetowych, - badania szybkości ładowania strony, - badania poprawności językowych stron www. W efekcie klienci e-usług uzyskają lepsze rezultaty pozycjonowania oraz łatwiejsze administrowanie stronami www. Przedsięwzięcie zakłada wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na rynku biznesu elektronicznego w skali świata. Projekt stanowi pierwsze zastosowanie w pełni zautomatyzowanego systemu do badania czasu ładowania, oceny pozycjonowania i poprawności treści strony www, wykorzystując m.in. reguły wnioskowania, bazy wiedzy czy elementy sztucznej inteligencji. Projekt zakłada stworzenie i uruchomienie 3 e-usług: 1.SEOmonitor - monitorowanie strony www na potrzeby SEO, 2.SPEEDmonitor - monitorowanie prędkości ładowania strony www, 3.CONTENTmonitor - monitorowanie poprawności językowej treści publikowanych na stronie www. Rynek docelowy dla e-usług jest bardzo szeroki, dotyczy polskich i zagranicznych stron www. E-usługa realizuje wnioskowanie poprzez autorską bazę wiedzy bazę przechowującą deklaratywną postać wiedzy ekspertów z dziedziny SEO, zapisaną za pomocą reguł wnioskowania, oraz wiedzę pozyskaną z publikacji naukowych, książek tematycznych a także studiów przypadku pozycjonowania stron www. Opracowana baza wiedzy zawierać będzie fakty i reguły w dziedzinie SEO, w której pracuje system. System wnioskowania jest elementem tworzenia sztucznej inteligencji, która stanowi przyszłość pozyskiwania informacji w sieci Internet. Dane w bazie wiedzy reprezentują wyszukane relacje pomiędzy danymi, umożliwiając wydajne wnioskowanie. E-usługa implementuje autorski system przewidywania (predykcji) pozycji w wynikach wyszukiwania na wybrane frazy. Cecha obejmuje wykorzystanie treści dostępnych do stworzenia rozbudowanego drzewa predykcji umożliwiającego stworzenie efektywnych mechanizmów rozpoznawania i śledzenie wybranych słów kluczowych w danych wyszukiwarkach. Zaprojektowanie systemu predykcji zakładają wieloetapowe postępowanie: - definiowanie problemu prognostycznego, - zebranie danych i ich analiza, - budowa modelu prognostycznego, - postawienie prognozy, - ocena prognozy. W ten sposób tworzona będzie zaawansowana funkcja określająca pozycję danej witryny www w wyszukiwarkach internetowych. Mimo ogromnego rynku stron internetowych nie istnieją obecnie e-usługi, które umożliwiają w sposób automatyczny przeprowadzić monitoring stron www. Rezultatem działania audytów będzie raport w postaci pliku PDF wskazujący niezgodności oraz proponujący możliwe rozwiązania.