01 lipca 2011 przed siedzibą TVP w Poznaniu odbyło się spotkanie sympatyków portalu społecznościowego RECpublic.pl. Manifestacja miała na celu wyrażenie niezadowolenia z obecnej oferty kanałów TV oraz przedstawienie alternatywnej telewizji, jaką jest portal RECpublic.pl. Hasła przyświecające uczestnikom spotkania miały na celu propagowanie wolności słowa, wyznania oraz poglądów, której, jak twierdzą uczestnicy, cały czas brakuje w tradycyjnej telewizji. RECpublic.pl to platforma internetowa dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, za pomocą której użytkownicy mogą nie tylko odtwarzać, ale również zamieszczać własne produkcje filmowe. To miejsce umożliwiające dialog ludziom dzielącym wspólne pasje i zainteresowania. Użytkownicy, korzystając z portalu, zyskują szansę rozwoju swoich możliwości oraz poszerzenia horyzontów na różnych polach szeroko pojętej sztuki tworzenia filmów. Podczas manifestacji zauważyć można było transparenty z logo portalu, a specjalnie oznakowane osoby rozdawały przechodniom ulotki oraz zachęcały do odwiedzenia portalu i zamieszczania tam własnych produkcji. Spotkanie zakończyło się imprezą – afterparty w jednym z poznańskich klubów, gdzie emitowano projekcje filmów z portalu oraz spoty reklamowe.