Jeśli prowadzisz firmę, która korzysta z substancji chemicznych mogących stać się przyczyną wybuchu lub mogących prowadzić do powstania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteś zobowiązany do wyznaczenia stref zagrożonych wybuchem i przygotowania określonej dokumentacji technicznej. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać informacje na temat substancji chemicznych, które mogą stanowić źródło ewentualnego problemu, miejsc, w których są stosowane, a także używanych przez Ciebie środków technicznych, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania wybuchu lub ograniczyć skutki takiego wybuchu. Takimi środkami technicznymi może być system wentylacyjny, system odpylania pomieszczeń i inne tego typu zabezpieczenia.

[caption id="attachment_4839" align="alignleft" width="257"]dokument-firma Dokument zagrożenia przed wybuchem jest regulowany przez obowiązujące prawo[/caption]

Wspomniany wcześniej dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien być zatem przygotowany przez wszystkie firmy, które używają substancji chemicznych stanowiących potencjalną przyczynę zaistnienia wybuchu lub powstania atmosfery wybuchowej. Jeśli nie wiesz, czy Twoje przedsiębiorstwo korzysta z takich substancji, powinieneś skonsultować się z firmą specjalizującą się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, najlepiej z kimś, kto na co dzień zajmuje się przygotowaniem takich dokumentów jak wspomniany już wcześniej dokument zabezpieczenia przed wybuchem lub dokument oceny zagrożenia wybuchem. Oczywiście większość przedsiębiorców ma pełną świadomość, jakie ryzyko wiąże się z wykorzystaniem w procesach produkcyjnych konkretnych typów substancji chemicznych. Jednak nawet mając tego typu wiedzę, samodzielne przygotowanie odpowiedniej dokumentacji może okazać się niezwykle kłopotliwe. Dlatego do przygotowania jednego ze wspomnianych wcześniej dokumentów warto zatrudnić odpowiednio wykwalifikowanych ekspertów.

Prawidłowo przygotowana dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem powinna składać się z trzech części. W poszczególnych jej częściach powinny znaleźć się informacje na temat substancji chemicznych zwiększających ryzyko powstania wybuchu, a wykorzystywanych przez firmę, miejsc, które mogą być zagrożone wybuchem, wdrożonych przez firmę środków zaradczych, oceny ryzyka wybuchu, a także dokładnego określenia metodologii badania czy przygotowania mapki z rysunkiem stref zagrożonych wybuchem. Samodzielne przygotowanie tego typu dokumentu może być naprawdę kłopotliwe. Zawsze możesz jednak skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy, która taką dokumentację przygotuje za Ciebie. Na rynku działa wiele takich firm, zatem znalezienie odpowiedniego podmiotu nie powinno sprawić Ci najmniejszego problemu.