Jakie rodzaje czynników chłodniczych stosuje się w układach klimatyzacji?

Powoli przyzwyczajamy się do komfortu zapewnianego przez klimatyzację, doceniając jej wartość, zwłaszcza przy okazji letnich upałów. Co warte podkreślenia, tego typu rozwiązania spotyka się już dziś nie tylko w samochodach czy nowoczesnych biurowcach, ale coraz częściej stosuje się je również w mieszkaniach i domach prywatnych. Warto zatem przyjrzeć się działaniu klimatyzacji i dowiedzieć się nieco więcej o czynnikach chłodniczych, które odpowiadają za schładzanie powietrza we wnętrzach samochodów, biur, sklepów, domów i mieszkań.

Co to jest czynnik chłodniczy?

WiatrakMechaniczne urządzenia klimatyzacyjne bez obecności czynnika chłodniczego będą jedynie zwykłymi urządzeniami wentylacyjnymi. To właśnie unikalne właściwości, jakie posiada czynnik chłodniczy, sprawiają, że cały system działa tak, jak tego po nim oczekujemy – schładza powietrze do żądanej przez nas temperatury. Czynniki – bo w sprzedaży znajdziemy wiele różnych rodzajów tego typu substancji – to gazy o specyficznych właściwościach termodynamicznych. Dzięki tym właściwościom możemy obniżać temperaturę zassanego do systemu powietrza i w ten sposób stopniowo obniżyć temperaturę we wnętrzu określonego pomieszczenia. Współczesne układy klimatyzacji działają na podobnej zasadzie jak klasyczne chłodziarki i tak jak w przypadku lodówek czy zamrażarek, do ich obsługi wykorzystuje się różne rodzaje gazów chłodzących powietrze.

Dwa podstawowe rodzaje substancji stosowanych w klimatyzacji

Podstawowe rozróżnienie tego typu substancji opiera się na ich pochodzeniu. Na rynku znaleźć możemy tzw. czynniki naturalne, pozyskiwane bezpośrednio z natury oraz czynniki syntetyczne, które uzyskuje się w drodze przetwórstwa chemicznego. Pierwsze powszechnie stosuje się m.in. w chłodziarkach i układach klimatyzacji. Czynnik chłodniczy pochodzenia syntetycznego ma zwykle dodatkowe właściwości, w związku z czym jest chętniej stosowany w systemach, od których wymaga się dużej sprawności działania. Przykładem takiego czynnika może być freon, który kiedyś był gazem powszechnie stosowanym w chłodziarkach, a dziś już niemal zupełnie wycofanym z obiegu.