Praktyka menadżerska uczy, że jedynie stały rozwój daje możliwość utrzymanie się na rynku gospodarczym. Pozostanie biernym, brak inwestycji czy zmian w sposobie zarządzania powoduje spadek konkurencyjności firmy i jest często pierwszym krokiem w kierunku jej upadku.

kaizenWielu menadżerów pracujących w mniejszych przedsiębiorstwach stale stoi wobec problemu wysokości wydatków oraz inwestycji. Poszukiwanie złotego środka, który pozwoli zoptymalizować rozwój jednocześnie powodując zminimalizowanie wydatków przeznaczonych na inwestycje wymaga doskonałej znajomości branży i niezwykłej intuicji.

Wysoka jakość – niskie koszty

Drogą do sukcesu oraz podniesienia konkurencyjności firmy (bez znaczenia czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne czy usługowe) jest oferowanie wysokiej jakości produktów, które wytworzone zostały przy maksymalnie niskiej wysokości nakładów. Optymalizacja wydatków i jakości produktów wiąże się jednoznacznie z wykorzystaniem znanej na świecie metody zarządzania zwanej lean manufacturingiem.

Ta metoda wskazuje na konieczność usuwania z toku produkcji procesów, które nie powodują poprawy jakości produktu, likwidacji zapasów oraz niepotrzebnych zasobów. Cały proces produkcji jest wprawdzie obciążony możliwością dużych strat w razie zatrzymania procesu, ale w przypadku utrzymania ciągłości produkcji daje duże oszczędności. Elementem, który może dodatkowo podnieść wydajność procesu produkcji jest bardzo efektywna japońska metoda kaizen.

Pracownik – siłą rozwoju

Kaizen można określić jako metodę małych kroków.  Polega ona na stałym podnoszeniu jakości wszelkich elementów wchodzących w skład procesu produkcyjnego oraz działania przedsiębiorstwa. W tym przypadku kluczowym słowem jest ewolucja zakładająca, że zmiany prowadzące małymi kroczkami lepiej wpływają na poprawę funkcjonowania firmy, niż duże, realizowane jednorazowo innowacje.

Metoda kaizen ma kilka niezwykle ważnych zalet. Z jednej strony bardzo mocno dotyka ona czynnika ludzkiego. Innowacje pochodzą często od pracowników – także tych najniższego stopnia, którzy mogą wprowadzać innowacje – na przykład na swoim stanowisku pracy. Zresztą metoda kaizen zakłada zaangażowanie wszystkich pracowników. Wprowadzanie własnych innowacji stwarza wśród zatrudnionych poczucie współodpowiedzialności, co jednocześnie skutkuje wzrostem identyfikowania się z firmą.

Kaizen to metoda, która jest niezwykle efektywna także z finansowego punktu widzenia. Nie generuje przestojów w procesie produkcji – wprowadzenie niewielkiej innowacji nie będzie skutkowało na pracę całego procesu. W dodatku generuje ono niewielkie obciążenia finansowe. W efekcie systematycznie udoskonalany proces jest doskonale odbierany przez pracowników i systematycznie prowadzi do wzrostu jakości wytwarzanych towarów/usług przy jednoczesnych niskich nakładach przekazywanych na innowacje.

Baza wiedzy o Kaizen: http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/kaizen/.